Opinie

Beste dames en heren van de vierde macht,

Onderstaande cri de coeur moest ons vandaag van het hart, u begrijpt snel waarom.

Vandaag is het vier jaar na de volksraadpleging van 18 oktober 2009. De Antwerpse actiegroepen en vrienden hadden, tussen 1 september 2008 en 31 maart 2009,  67.000 handtekeningen van Antwerpenaren verzameld, op papier, in weer en wind.

Leest u de titel gerust nog eens. Dit is geen nieuwe informatie. Toevallig zijn er vandaag wel twee wetenschappelijke rapporten uitgegeven die in combinatie met elkaar wel heel hard te verteren zijn. Ongeboren kinderen lijden zwaar onder luchtvervuiling en onze steden zijn verschrikkelijk vervuild.

Leest u maar mee:

Het stadsbestuur heeft naar aanleiding van een idee van het vorige bestuur, besloten puntje 151 van het bestuursakkoord uit te voeren: de binnenstad wordt een Lage Emissie Zone. Oude diesels worden uit de stadskern geweerd. Tussen Singel en Schelde moeten ze betalen of een roetfilter steken. En een systeem van camera's gaat de overtreders beboeten.

Dit is de eerste keer dat een Antwerps stadsbestuur erkent dat er een gezondheidsprobleem is en dat het stadsbestuur daar iets aan kan doen. Dat kan en moet een hefboom zijn voor meer en beter. Toch, onze bedenkingen.

De Antwerpse VISA crisis van 2003 barstte uit nadat Patrick Janssens vroeg: "Is het slordigheid, onkunde of erger?" Vandaag stellen wij deze vraag opnieuw, na de tussentijdse rapportering door het Vlaams Verkeerscentrum (VVC) in de commissie openbare werken van donderdag 30 mei.  

(intro door Wim van Hees bij voorstelling boek "Stilstand" aan pers 27/03/12)

stRaten-generaal dateert van 1999.

stRaten-generaal startte op het vroegst mogelijk moment van het Oosterweeldossier, bij de eerste publiek toegankelijke procedure.

stRaten-generaal startte ook meteen met rond dit dossier te publiceren. Vanuit de visie dat belangrijke dossiers rond openbare werken een publiek debat nodig hebben.

Dit gebeurde heel vaak met een soort van collegiale 'peerreview' met Peter Verhaeghe en anderen.

Pages