Opinie

Ademloos werd op 25 februari 2008 opgericht door een handvol mensen bij notaris Stoop. Sindsdien hebben we een grote impact gehad op de Vlaamse samenleving en meer in het bijzonder de  Antwerpse samenleving. Men noemt ons de uitvinders van fijn stof. Dat is natuurlijk niet zo.

Echte Antwerpenaren herinneren zich dat Ademloos & vrienden het voor de volksraadpleging moesten opnemen tegen een hele resem tegenstanders: BAM, VOKA, de Vlaamse regering, Noriant en last but not least Antwerpen Hogerop.

Deze beweging schakelde - betaalde - plakkers en flyerploegen in uit heel Vlaanderen en was in verschillende TV debatten zeer agressief tegen de actiegroepen.

Heeft Liefkenshoek lang genoeg gediend als burning platform en wordt nu daadkrachtig beslist over een tolvrije tunnel?

Reis 60 jaar terug in de tijd: in juni 1958 werd bij koninklijk besluit in het unitair België beslist Ring 1 te bouwen als autostrade naar Antwerpen voor bestemmingsverkeer. Op 24 december 1958 volgde al het logische vervolg: Ring 2 als rondweg voor doorgaand verkeer, rond Antwerpen natuurlijk. Duidelijk bedoeld als "samenhangend en ondeelbaar, een masterplan avant la lettre". Vastgelegd in Beslist Beleid zoals men dat tegenwoordig noemt.

"Ik klop in Antwerpen van de tafel wie het mij in Brussel lastig zou kunnen maken"

Opinie over genadeloze formatievorming, door Wim van Hees, voorzitter Ademloos

De laatste gewestverkiezingen dateren van juni 2009. Deze leidden tot Peeters 2. Hierin ontstond een nieuwe meerderheid. Die trouw bleef aan het BAM tracé. Ook na de ondubbelzinnige uitslag van de volksraadpleging van 18 oktober 2009: 60 % stemde tegen het BAM tracé.

Bart De Wever kan niet meer met de Groenen voort. Ze hebben zichzelf eraf gereden. Hij is consequent in zijn standpunt over mobiliteit en wil niet flip-floppen**. Als voorzitter van een partij in de Vlaamse regering kan hij niet anders dan het BAM tracé respecteren.

Klinkt redelijk? U vertrouwt politici en verkopers toch niet op hun woord zeker?

Hoeveel keer denkt u dat het woord "gezondheid" in de formateursnota (pdf van GVA) van Bart De Wever stond?

Laten we woordjes tellen:

  • "parkeer" en "parkeren": 45 keer
  • "veilig" en "veiligheid": 39 keer
  • "Vlaams" en "Vlaanderen": 26 keer
  • "Nederlands": 22 keer
  • "auto": 12 keer
  • "fraude": 7 keer

Gezondheid?

Geen enkele keer.

Respect voor A.

Juist ja.

 

Schepen van financiën Bungeneers staat bekend als een goed, zuinig cijferaar. Als hij de budgettaire ruimte van de stad vastlegt, kun je ervan op aan dat de punten en komma's op de juiste plaats staan. Wat niet altijd klopt is de logica achter de cijfers. Pro BAM politici hebben zich al zo vaak misrekend, dat het niet leuk meer is. Het hele BAM plan kostte ooit 250 duizend euro. Ondertussen zitten we aan 7.1 miljard.

Pages