Overkappingsonderzoek stad Antwerpen 2015: aanbevelingen voor het overkappen van de Antwerpse Ring

kade rechteroever

Het tweede overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen toont aan dat het overkappen van de Ring op korte termijn de levenskwaliteit voor een groot deel van de Antwerpenaars verbetert. Het onderzoek geeft concrete informatie over de winsten die op verschillende locaties kunnen worden geboekt op vlak van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, groentekorten en kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

De studie vertrekt van het bestaande verkeerssysteem op de Antwerpse Ring en toont tegelijk aan dat korte, strategische overkappingen geen hypotheek leggen op een grootschalige overkapping. Want op lange termijn kunnen die strategische overkappingen dus aan elkaar geschakeld worden tot een grootschalige overkapping die de effecten van een volledige overkapping benadert of zelfs evenaart.

Met deze studie kunnen de Vlaamse intendant voor de overkapping van de R1 en de BAM verder aan de slag. Het onderzoek is uitgevoerd door AG VESPA, in samenwerking met de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling van de stad Antwerpen, VITO en UGent. De studie bouwt voort op een van de besluiten van de eerste overkappingsstudie uit 2012: ‘realiseren van overkappingen op strategische locaties’.

Meer info

 U leest meer over het onderzoek in de twee bijlages: beknopte tekst en een uitgebreide brochure (zie hieronder). 

150619Overkappingsonderzoek

150619 Overkappingsonderzoek uitgebreid

Stad Antwerpen 19-06-2015
https://www.antwerpen.be/nl/info/55840105b2a8a7326e8b4580/overkappingsonderzoek-stad-antwerpen-2015-aanbevelingen-voor-het-overkappen-van-de-antwerpse-ring

Tags: