Persbericht: Omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding (Rechteroever) online raadpleegbaar

kade rechteroever

 

 
 

Omgevingsvergunningsaanvraag Oosterweelverbinding (Rechteroever) online raadpleegbaar

Lantis lanceert een tijdelijke website: www.oosterweelplannen.be 

Op 30 april diende Lantis een vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Regering die haar toelaat om te starten met de grote Oosterweelwerken op Rechteroever. Het Departement Omgeving verklaarde het dossier eind vorige week volledig, waarna het openbaar onderzoek kan starten. Nog tot4 juli kunnen burgers de ingediende plannen raadplegen. Omdat het coronavirus nog steeds voor beperkingen zorgt, maakt bouwheer Lantis alle documenten van de aanvraag digitaal toegankelijkvia een tijdelijke, informatieve website www.oosterweelplannen.be.  

Op detijdelijke website www.oosterweelplannen.be kan de burger alle 1700 plannen en documenten terugvinden die beschrijven hoe de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen de komende tien jaar grondig zal verbeteren. Het gaat om een enorme bibliotheek van documenten, die allen transparant raadpleegbaar zijn dankzij een leeswijzer. De documenten zijn opgesplitst volgens themastedenbouw, natuur, milieu. Veranderingen in je eigen buurt kan je terugvinden door te klikken op een plan van Antwerpen. 
Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. “We hebben kosten noch moeite gespaard om zo open en transparant mogelijk te communiceren over de omgevingsvergunningsaanvraag, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen. We hebben via uiteenlopende kanalen maximaal informatie aangeboden over het project. Met onze virtuele zitdagen zijn we de dialoog aangegaan met de mensen die met vragen zaten. Dit wordt zeer geapprecieerd - de tevredenheid over de gesprekken bedraagt 4,5 op 5. Deze tijdelijke website vervolledigt onze intensieve communicatiecampagne in het kader van de aanvraag.” 
 
Naast bouwheer Lantis, neemt ook de stad Antwerpen communicatie-initiatieven om ervoor te zorgen dat de Antwerpse burgers zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de aanvraag. Op 10 juni organiseert de stad Antwerpen de verplichte informatievergadering over het onderzoek, die digitaal zal verlopen. Ook de gemeente Beveren organiseert die dag een informatievergadering over het onderzoek. De Oosterweelplannen voorzien namelijk in een gebruik van het Noordelijk Insteekdok, gelegen op het grondgebied van Beveren, voor het tijdelijk stockeren van baggerspecie. 
 
Tijdens de duur van het openbaar onderzoek kunnen burgers bezwaren en standpunten over de aanvraag formuleren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid, waar men ook de volledige omgevingsvergunningsaanvraag kan inkijken. 
  
Startschot in 2021   
Wanneer Lantis de vergunning eind dit jaar zou verkrijgenkunnen de effectieve werken aan het eerste deel van het project, de nieuwe Scheldetunnel, begin 2021 starten. Met de recente gunning van de contracten voor de bouw van de tunnel en de realisatie van de tunneltechniek samen goed voor één miljard euro - komt de opstart een flinke stap dichterbij. De tunnel zal gebouwd worden door de Tijdelijke Handelsvereniging Combinatie Oosterweeltunnel. De THV COTU is samengesteld uit de Belgische bouwgroepen Besix, BAM Contractors, DEME en Jan De Nul. Al na de zomer kunnen ze beginnen met het voorbereidende studiewerk. 
 

Meer info en contact
Annik Dirkx, woordvoerder Lantis

 
 
 
Copyright © 2020 Lantis, de naam waaronder Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel handelt, alle rechten voorbehouden.

U bent opgenomen in onze perslijst. Indien u geen persberichten wenst te ontvangen in de toekomst, dan kan u zich uitschrijven.

Ons postadres is:
Lantis
Sint-Pietersvliet 7
Antwerpen 2000 Belgium

Contact          Uitschrijven          Privacy          Disclaimer

Oosterweelverbinding.be, 2020-06-07

https://www.oosterweelverbinding.be/nieuws/algemeen

 
 

Tags: