Plat op de buik voor Uplace

kade rechteroever

ongehoord 

 

Uplace krijgt achterpoortje in nieuw decreet. En ineens ook nieuwe milieuvergunning

 

Een dubbele nieuwe episode in de Uplace-soap. De socio-economische vergunning van het geplande megashoppingcenter is sinds vorig jaar verlopen, maar in een nieuw ontwerpdecreet over handelsvestigingen voorziet de Vlaamse regering een bepaling op Uplace-maat, waardoor de vergunning toch weer geldig wordt. Daar komt nog bij dat minsiter Schauvliege Uplace een nieuwe milieuvergunning geeft. De rechter vernietigde de eerste vergunning. Wij onderzoeken of we opnieuw een gerechtelijke procedure opstarten.

 

In een nieuw ontwerpdecreet over handelsvestigingen is een overgangsbepaling voorzien die ervoor zorgt dat de vervallen socio-economische vergunning van het geplande megashoppingcenter toch opnieuw geldig wordt. Die vergunning is sinds september 2015 verlopen, maar wordt nu met terugwerkende kracht weer rechtsgeldig. Het verhaal is nog wranger als je weet dat dit nieuwe decreet net bedoeld is om handel in de stadscentra te ondersteunen en zo een kernversterkend beleid te voeren. Een winkelcomplex zoals Uplace zal net het tegenovergestelde effect hebben: meer winkels zullen leeg komen te staan in steden zoals Leuven, Mechelen of Vilvoorde.

Tegelijk laat Vlaams minister voor Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weten dat Uplace een nieuwe milieuvergunning krijgt. Die vergunning werd vernietigd door de Raad van State en het Hof van Cassatie. Bedenkelijk is alvast dat de nieuwe milieuvergunning er komt zonder nieuw openbaar onderzoek. En dus ook zonder de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.

Plat op de buik voor Uplace

De Raad van State vernietigde in 2014 de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag. In de brownfieldconvenant, de overeenkomst tussen de Vlaamse regering en Uplace voor de sanering van de gronden, waren immers verbintenissen opgenomen die zó ver gingen dat de Vlaamse regering bijna niet anders kon dan de vergunning af te leveren. Daardoor kon de minister volgens de Raad van State niet meer onafhankelijk oordelen over de vergunningsaanvraag en kreeg Uplace een voorkeursbehandeling ten opzichte van andere bedrijven die een milieuvergunning nodig hebben.

De minister en Uplace trokken tegen die uitspraak naar het Hof van Cassatie, maar kregen ongelijk van de hoogste rechtbank van België. Cassatie bevestigde het arrest van de Raad van State.

Daarop besliste de regering dan maar om een nieuwe brownfieldconvenant af te sluiten met Uplace. Vervolgens kwam er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, dat was namelijk ook vernietigd door de Raad van State. De Raad oordeelde immers dat het ruimtelijk plan te weinig garanties bevatte voor een goede afwikkeling van het verkeer naar het shoppingparadijs. In de eerste plaats garanties voor een nieuwe tramlijn. Die garanties zijn er vandaag nog steeds niet.

Waar is het nieuw openbaar onderzoek?

En nu krijgt Uplace ook een nieuwe milieuvergunning. Die komt er bovendien zonder nieuw openbaar onderzoek. Men heeft gewoon de procedure hernomen vanaf het moment dat de minister in beroep moest beslissen. Dat was na het openbaar onderzoek, op basis waarvan de provincie de vergunning in eerste instantie weigerde. Ondertussen is er echter wel een nieuw brownfieldconvenant. Dat convenant was net de reden waarom de vorige milieuvergunning vernietigd werd. En er is ook een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, waarin een aangepast bouwprogramma en aangepaste milderende maatregelen zijn opgenomen ten opzichte van het vorige plan. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om een volledig nieuwe milieuvergunning aan te vragen, met een nieuw openbaar onderzoek.

Bond Beter Leefmilieu onderzoekt samen met Greenpeace en BRAL of we opnieuw een procedure opstarten bij de Raad van State tegen de nieuwe milieuvergunning. Eén ding staat wel al vast: er volgen zeker nog nieuwe episodes in deze slechte soap.

Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 23-06-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/898/15990

 

"Regering wil verlopen vergunning Uplace opnieuw geldig maken"

 

"De Vlaamse regering wil de verlopen socio-economische vergunning van Uplace via een verdoken bepaling in het nieuwe decreet op de handelsvestigingen met terugwerkende kracht opnieuw geldig maken". Dat zegt oppositiepartij sp.a.

Vlaams parlementslid Katia Segers: "De vergunning van Uplace is in september 2015 verlopen, maar via een decreet dat donderdag in het Vlaams Parlement wordt gestemd, wil de regering die vergunning opnieuw activeren". Segers spreekt van "wetgeving op maat van de vrienden, voor een megacomplex waar niemand in Vlaanderen nog voorstander van is".

In het decreet betreffende het integraal handelvestigingsbeleid, dat vandaag wordt gestemd in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement, voorzien N-VA, CD&V en Open Vld dat socio-economische vergunningen die op 1 juli 2014 nog geldig waren, maar waarvan de vervaltermijn van vijf jaar inmiddels is verlopen, toch nog geldig blijven als er een procedure tegen loopt bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen. "Dat betekent concreet dat de vergunning voor Uplace, die in september 2015 is verlopen, opnieuw geldig wordt", aldus sp.a-politica Katia Segers.

Ondernemersorganisatie Unizo noemde de betrokken bepaling eerder al "het Uplace-achterpoortje" en "een artikel enkel en alleen op maat van Uplace". Ook sp.a begrijpt niet waarom de partijen van de Vlaamse regering de vervallen vergunning opnieuw geldig wil maken. De Vlaamse socialisten dienen daarom een amendement in om de bepaling te schrappen uit het decreet.

 

Verkoop van winkelpanden

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters ontkent dat het decreet integraal handelsvestigingsbeleid op maat van Uplace geschreven is. De NV-A'er vermoedt dat de vergunning van Uplace nog steeds geldig is, omdat er reeds een begin is gemaakt aan het project, zo zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. Een begin maken aan het project houdt in dat er gestart is met de bouw of er al winkeluitrusting, koopwaar of panden verkocht zijn. En Uplace is al gestart met de verkoop van winkelpanden, aldus de minister.

Volgens Muyters wordt er bewust verkeerde informatie verspreid. Dat het decreet met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juli 2014, is te verklaren dat Vlaanderen sinds die dag bevoegd is geworden over de materie. In totaal zouden 30 bedrijven in aanmerking komen voor het decreet, vermoedt Philippe Muyters, maar dus niet Uplace.

 

Vlaamse bevoegdheid

N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele wijst er bovendien op dat het decreet gestoeld is op een principe dat reeds van toepassing is en door iedereen wordt aanvaard, namelijk dat alle vergunningen aan elkaar gekoppeld zijn. Tot voor 1 juli 2014 was Vlaanderen bevoegd voor de bouw- en de milieuvergunning. Daarbij gold dat als één van de twee vergunningen betwist werd, de andere vergunning opgeschort werd. Nu Vlaanderen ook bevoegd is voor de socio-economische vergunning, wordt het principe door dit decreet gewoon uitgebreid, aldus Diependaele. Wie daar niet mee instemt, doet volgens hem aan "politieke willekeur".

Diependaele vraagt zich ook af waarom het Vlaams Parlement enkele maanden geleden nog een groot debat hield over Uplace, indien het project toen al niet meer over de nodige vergunningen zou beschikt hebben.

Bron: Belga
Het Laatste Nieuws 23-06-2016
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2761148/2016/06/23/Regering-wil-verlopen-vergunning-Uplace-opnieuw-geldig-maken.dhtml

 

 

 

Tags: