1.500 bezwaren… en toch mag Essers beginnen kappen

kade rechteroever

 

 

Deze week leverden de gemeentebesturen van Genk en Zonhoven vergunningen af voor de omstreden kap van het Essersbos en de uitbreiding van het transportbedrijf. Meer dan 1.500 burgers dienden bezwaren in, maar die legden de overheden naast zich neer. Wij blijven vechten: samen met andere natuur- en milieuorganisaties gaat BBL in beroep tegen de bouw- en kapvergunning bij de provincie Limburg.

Einde Essersbos = einde natuurbeleid

We hebben al eerder een rechtszaak opgestart bij de Raad van State, tegen de beslissing van de Vlaamse regering om de bestemming van de grond te veranderen van bos- naar industriegebied. Waarom is net dit bos zo cruciaal?

Wel, in theorie is geen enkel bos in Vlaanderen zo goed beschermd als het Essersbos in Genk: het is eigendom van de overheid, het ligt in een groene bestemming op het gewestplan en het is Europees beschermd. Om te kunnen ingrijpen in Europees beschermde natuur, zijn er zeer strenge richtlijnen en procedures te volgen. Die lappen Vlaanderen en de gemeentebesturen hier totaal aan hun laars. Als zelfs zo’n bos onder het beton verdwijnt, is geen enkel stuk natuur in Vlaanderen nog veilig. Dit zou betekenen dat het hele Vlaamse natuurbeleid op losse schroeven komt te staan.

Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 22-09-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/905/16031

Tags: