Antwerpen gaat VW’s niet weren

kade rechteroever

software uit de wagen, vervuiling opgelost? Christophe Depamelaere op facebook: Klein probleempje voor de bedrogen VW consument: naast waardeverlies bij herverkoop, prestatievermindering (na reset software), zal vooral een HOGER VERBRUIK het geval zijn. Het systeem om de NOx te verminderen, vereist een hoger verbrandingsregime en dus hoger verbruik. Dieselmotoren zorgen voor een dubbele dilemma: ofwel massa's fijnstof ofwel (met roefilter) meer NOx, hiernaast ofwel lagere CO2/met hogere NOx (cfr. sjoemelsoftware VW) ofwel hogere CO2/lagere NOx (na herstel/reset door VW te verwachten) en hoog verbruik. Beste oplossing: een VERBOD op DIESELVERKOOP in dichtbevolkt België, dat ook klimaatdoelstellingen dient te voldoen !!!

“Dieselgate geen impact op lage-emissiezone”


‘Dieselgate’ zou volgens Antwerps schepen van Leefmilieu Ait Daoud (N-VA) geen gevolgen hebben voor de invoering van de lageemissiezone (LEZ) in Antwerpen volgend jaar.

Antwerpen voert in het najaar volgend jaar een LEZ in. Wie de stad nog wél in mag, wordt bepaald op basis van de Europese emissiestandaard. Voor benzinewagens is de norm EURO 1. Voor dieselwagens is de norm EURO 3 plus roetfilter. EURO 4 is sowieso in orde. Deze maatregel zal mensen aanzetten om hun vervuilende wagens sneller te vervangen met als uiteindelijk doel een verbetering van de luchtkwaliteit. 

Hebben de Euronormen nog wel zin als een deel van de wagens alleen op papier voldoet aan die normen?

“Ik verwacht niet dat we ons plan tot de invoering van de LEZ moeten aanpassen”, zegt schepen Ait Daoud. “Ik ga ervan uit dat Volkswagen snel deze wagens zal terugroepen of aanpassen. We gaan mensen met dit type van Volkswagens niet weren uit de stad. Zij mogen niet het slachtoffer worden van het gesjoemel van de fabrikant.”
 

“Vlaanderen treuzelt” 

 

Volgens Professor Silvia Lenaerts, hoofd duurzame energie en luchtzuivering bij de Universiteit Antwerpen, is er geen probleem met de Euronormen. “Vlaanderen zou best eens werk maken van online metingen van de uitstoot van elke wagen”, zegt Lenaerts. “Dat bestaat al voor vrachtwagens. Sensoren geven direct weer wat er uit de uitlaat komt. Vlaanderen treuzelt hier onder druk van de wagenlobby.”

(svw)
Gazet van Antwerpen 01-10-2015 pag. 6

Tags: