Ringland houdt protest tegen Oosterweel vol

kade rechteroever

De burgerbeweging Ringland gaat niet in op de oproep van Alexander D'Hooghe om zich achter de geplande Oosterweelverbinding in Antwerpen te scharen.

 

Volgens D'Hooghe, die in opdracht van de Vlaamse regering de overkapping onderzoekt, zou het beter zijn als alle Antwerpenaren zich verenigen rond de combinatie van de Oosterweelverbinding met een overkapping.

Voor Ringland, dat de overkapping nochtans op de politieke agenda zette, is dat geen optie. De beweging betwijfelt of Oosterweel wel overkapbaar is. 'De overkappingsintendant stelt dat de Oosterweelaansluiting op de ring overkapbaar is, maar de nieuwe plannen zijn daarvoor nog niet bekend gemaakt. Hoe compatibel is de bouwaanvraag met de overkappingsplannen?'

Gisteren schoof Ringland in de Roma in Borgerhout zijn alternatief voor voren. Dat kan volgens de burgerbeweging zonder het ringverkeer stil te leggen.

Het ontwerp voorziet in de bouw van een eerste tunnelkoker naast de huidige ring. Zodra die koker klaar is, kan het verkeer daarvan gebruikmaken. Op de vrijgekomen rijstroken kan dan de tweedetunnelkoker worden aangelegd. Daarna worden de laatste twee tunnels gebouwd. Ringland wil zo het doorgaand van het lokaal verkeer scheiden.

Ringland geniet in Antwerpen een stevige steun. Maar het ziet er steeds minder uit dat het zijn droom zal kunnen waarmaken. De Vlaamse regering zet volop door met de Oosterweelverbinding: de werken moeten in 2017 starten. Tegelijk heeft de Vlaamse regering de vraag om meer aandacht voor leefbaarheid serieus genomen door D'Hooghe aan te stellen als intendant. (nvdr: zolang de intendant Oosterweel als uitgangspunt moet blijven behouden, zal hij nooit tot een leefbare oplossing komen)

Voor Ringland is de samenwerking met D'Hooghe een catch 22. De samenwerking met de intendant geeft de meeste kans op een overkapping, maar dan moet de beweging wel de zo gehate Oosterweel 'slikken.'

 

BARBARA MOENS
De Tijd 26-04-216 pag. 8

Tags: