Slim-naar-Antwerpen: grote werkgevers in de regio nemen het voortouw

kade rechteroever

In het voormalige Klooster van de Grauwzusters van de Universiteit Antwerpen vond vandaag de eerste CEO-bijeenkomst van Slim naar Antwerpen plaats. Gastheer was Koen Kennis, schepen voor mobiliteit en voorzitter van de stuurgroep Slim naar Antwerpen. Het evenement stond volledig in het teken van de samenwerking tussen grote werkgevers in Antwerpen en Slim naar Antwerpen. Samen nemen ze maatregelen om het aantal auto’s tijdens de spits te verminderen. In de vorm van een talkshow kwamen verschillende CEO’s aan het woord om hun ervaringen te delen. Als afsluiter vond de feestelijke ondertekening van de samenwerking plaats. 

Maar liefst 19 Antwerpse werkgevers, goed voor 22.500 medewerkers, gaan de samenwerking met Slim naar Antwerpen aan. Samen maken ze circa 10% van het totaal aantal werknemers in Antwerpen uit. Vandaag wisselden ze voor het eerst hun ervaringen uit op het vlak van woon-werkverkeer. Herman van Goethem, rector Universiteit Antwerpen, en Marijke de Roeck, programmamanager Slim naar Antwerpen, modereerden de gespreksrondes. Luc Lanclus, COO van de Brightlands Chemelot Campus in Zuid-Limburg, kwam vertellen over zijn ervaringen met een soortgelijk initiatief, namelijk Maastricht Bereikbaar. 

Werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen

De werkgeversaanpak kadert in het bredere Masterplan 2020 dat vlotter verkeer, veiligere wegen en een leefbaardere stad en stadsrand als doel heeft. De ambitie is dat tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de regio met het openbaar vervoer, de fiets of te voet gebeurt. Werkgevers spelen daarin een grote rol, aangezien een aanzienlijk deel van de verplaatsingen bestaat uit woon-werkverkeer. 

Met zijn werkgeversaanpak begeleidt Slim naar Antwerpen werkgevers bij het uitwerken van een sterk bedrijfsvervoerplan. Ervaren bereikbaarheidsadviseurs geven bedrijven advies op maat om zo hun werknemers aan te moedigen vaker met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen. Werkgevers die mee instappen, kunnen daarbij gebruikmaken van een waaier aan producten en diensten. Met dit evenement wil Slim naar Antwerpen de werkgevers die hierin een voortrekkersrol op zich nemen in de bloemetjes zetten en andere (toekomstige) partners mee betrekken in het initiatief. 

Link met Europees subsidieproject

Verder werd er een link gelegd met CIVITAS PORTIS. In dit Europees subsidieproject slaan 33 partners uit 5 havensteden (Antwerpen, Aberdeen, Triëst, Klaipeda en Constanta) de handen in elkaar en werken ze samen rond duurzame mobiliteit. Antwerpen speelt daarin de voortrekkersrol. Centraal staan kennisdeling, innovatie, implementatie en evaluatie. Tijdens deze CEO-bijeenkomst werden 2 ambassadeurs aangesteld uit de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen, de 2 grootste Antwerpse partners binnen CIVITAS PORTIS. Er werd ook een oproep gelanceerd voor andere geïnteresseerden.   

Meer informatie is te vinden op de website van Slim naar Antwerpen: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgever en CIVITAS PORTIS: http://civitas.eu/portis/antwerp

ATV - 03-05-2017
https://atv.be/nieuws/slim-naar-antwerpen-grote-werkgevers-in-de-regio-n...

Tags: