'Een open hart operatie in het midden van de stad'

kade rechteroever

Antwerpen maakt zich op voor nog meer verkeershinder. Op vijf juni, over zowat anderhalve maand dus, worden de Leien in Antwerpen volledig afgesloten. Het verkeer kan vanaf dan niet meer over de Frankrijklei. De onderbreking is nodig om een parking en autotunnels onder het Operaplein te bouwen. Ook de Rooseveltplaats en de Italiëlei worden heraangelegd.

ATV - 21-04-2017

https://atv.be/nieuws/video-een-open-hart-operatie-in-het-midden-van-de-...

Tags: