Voortgangsrapportage Masterplan 2020

kade rechteroever

donderdag 10 december 2015, 14.00u - Zaal Jan Van Eyck
 

Het Masterplan 2020 is een meerjarenproject voor een betere mobiliteit in en rond Antwerpen. De leden van de commissie wisselen van gedachten, samen met ministers Ben Weyts en Annemie Turtelboom, en met raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof, over de negende voortgangsrapportage over het Masterplan 2020.

Agenda

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Negende voortgangsrapportage
Gedachtewisseling met:
- Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
- Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
- Jan Debucquoy, raadsheer bij het Rekenhof
 
Volg het live
 
 
 
 
 

Tags: