Twaalfde voortgangsrapportage Masterplan 2020

kade rechteroever

Volg het live ...

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Twaalfde voortgangsrapportage
Focus op het stappenplan, de flankerende maatregelen, en de financiële aspecten
Gedachtewisseling met:
- Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
- Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Te herbekijken op https://youtu.be/S2tE50gmBx4?t=1h13m59s

Bekijken rechtstreeks de tussenkomsten over/van

Ben Weyts: https://www.youtube.com/watch?v=S2tE50gmBx4&feature=youtu.be&t=4h18m38s
Jan Van Rensbergen (BAM): https://youtu.be/S2tE50gmBx4?t=1h23m26s
Linkeroever: https://youtu.be/S2tE50gmBx4?t=4h21m50s
Light of heavy: https://youtu.be/S2tE50gmBx4?t=4h23m14s
perimeters: https://youtu.be/S2tE50gmBx4?t=4h29m27s

Ook de actiegroepen, of burgerbewegingen, konden tijdens de voortgangsrapportage hun visie geven over de gang van zaken in het dossier.
Het Toekomstverbond is een heel stuk verder in reliëf gezet, richting operationalisering. De wedstrijden komen ook op gang. Met een stuk inspraak per trajectdeel, en met die inspraak zal rekening gehouden worden in de beoordeling.

Hieronder hoor je respectievelijk Manu Claeys, Wim Van Hees, en Peter Vermeulen aan het woord (klik op de foto):

 

 

Tags: