Veel opmerkingen bij studie over R11

kade rechteroever

Volgende week stuurt gouverneur Cathy Berx het ontwerp van de streefbeeldstudie R11-R11bis naar minister Crevits. Het rapport bevat een lange lijst van opmerkingen van de districts- en gemeentebesturen waar het traject van de R11 ligt.

Op 29 november 2010 gaf Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) aan gouverneur Cathy Berx (CD&V) de opdracht om een streefbeeldstudie te maken voor de R11 (de gewestweg die de verbinding vormt tussen de E19 in Wilrijk en de rotonde in Wommelgem, nvdr.) en de R11bis (het ondertunnelde traject van de R11, nvdr.). Aanvankelijk werd vooropgesteld dat de studie tegen de zomer van 2011 klaar moest zijn, maar al snel bleek dat er meer tijd voor nodig was. De studie is pas nu afgerond en de tekst wordt momenteel door Cathy Berx op papier gezet."Het voorbije jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest waarop de gemeentebesturen hun opmerkingen kwijt konden", zegt Hans Ides, kabinetschef van de gouverneur. "De laatste bijeenkomst vond op 20 december plaats. Ook op die bijeenkomst zijn er veel opmerkingen gekomen die zorgvuldig genoteerd zijn en door de gouverneur in haar rapport zullen worden opgenomen. De tekst van die laatste vergadering is naar de gemeentebesturen gestuurd. Tot gisteren konden ze daar nog schriftelijk op reageren. Ook die allerlaatste opmerkingen worden in de definitieve teksten van het rapport opgenomen." Bij de districts- en gemeentebesturen op wier grondgebied de R11 ligt, blijven veel vragen.

Wilrijk

"Wij begrijpen niet waarom het studiegebied niet is uitgebreid tot en met de A12", zegt Wilrijks districtsvoorzitter Johan Peeters (sp.a). "De E19 en de A12 vormen nu al communicerende vaten, het zou dan ook erg kortzichtig zijn om ze bij de opmaak van de R11bis niet mee op te nemen." Nog in Wilrijk komt er ter hoogte van de Prins Boudewijnlaan een oprit naar de E19 en een inrit naar de ondergrondse R11bis. "Zo maak je een bijkomend uitwisselingscomplex terwijl er ter hoogte van het UZA al opritten zijn die je kan gebruiken", zegt Peeters. "Ten slotte zijn wij tegen het verdwijnen van de groene spoorwegberm."

Deurne

Eerder al namen de burgemeesters van Wommelgem, Wijnegem en Schoten en de districtsvoorzitters van Deurne en Merksem een gezamenlijk standpunt in. "Wij vragen de gouverneur en de Vlaamse regering om de dossiers van de R11bis en de A102 (een nog aan te leggen weg die, gedeeltelijk ondertunneld, een verbinding zou maken tussen het rondpunt van Wommelgem en de E34/E313 en de E19 in Schoten, red.) samen te voegen." "Het traject van de E313 van het rondpunt in Wommelgem tot in Borgerhout stoort ons enorm", zegt Frank Geudens (sp.a), districtsvoorzitter van Deurne. "Die snelweg loopt dwars door het Rivierenhof. Wij pleiten om dat stuk onder de grond te leggen."

Wijnegem

Ook Wijnegem ziet een probleem. "De A102 moet in zijn geheel worden uitgevoerd", zegt burgemeester Leo Carpentier (CD&V). "Nu loopt het tracé maar tot aan de Hoogmolenbrug."

Merksem

"Merksem vraagt om het dossier van de A102 naar voor te trekken", zegt districtsvoorzitter Gilbert Verstraelen (sp.a). "Infrabel heeft al een bouwvergunning aangevraagd voor de aanleg van het goederenspoor. Wij vragen om de werken voor het goederenspoor en de A102 samen te starten en uit te voeren. De A102 zien wij liefst in een geboorde versie."

Schoten

"De streefbeeldstudie van de gouverneur is onvolledig", zegt burgemeester Harrie Hendrickx (CD&V) van Schoten. "De studie stopt net voor Schoten. Het tracé van de A102 en het nieuwe goederenspoor volgt dezelfde route. Wij vragen dan ook om de twee dossiers samen te bekijken."

 

Wommelgem

"Aan het rondpunt van Wommelgem is de grootste fijnstofconcentratie van heel Vlaanderen gemeten", zegt burgemeester Walter Van Der Plaetsen (Open Vld). "Met de werkzaamheden zal de situatie er niet op verbeteren. Wij vragen maatregelen om de gezondheid van onze inwoners te beschermen."

 

Mortsel

"Ons grootste bezwaar is dat uit cijfers van het Vlaams verkeerscentrum blijkt dat de heraanleg van de R11 en de aanleg van de R11bis de mobiliteitsproblemen niet worden opgelost", zegt Ingrid Pira (Groen), burgemeester van Mortsel. "Integendeel: de congestie blijft. Op onze laatste gemeenteraad in december is de motie goedgekeurd met een uitgebreide lijst opmerkingen aan de gouverneur. Die tekst hebben we haar overgemaakt. Daarin staat onder meer te lezen dat we vrezen voor meer sluipverkeer in de rand en dat we tegen het verdwijnen van de groene spoorwegberm zijn. Bovendien zal het verkeer in de ondertunnelde R11bis volgens ons extra luchtvervuiling met zich meebrengen en Mortsel is daardoor al zwaar getroffen."

 

Borsbeek

"De streefbeeldstudie gaat niet over Borsbeek", zegt burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V). "Wel over hoe ze verkeer kunnen weghalen van de Antwerpse ring. De verkeerscijfers overtuigen me niet. Ik zie geen verbetering in bijvoorbeeld de de Robianostraat. Er moet in ieder geval een goede verbinding komen tussen de R11 en de N10 en liefst geen verbinding tussen de R11 en de R11bis want als er dan een ongeval gebeurt op de R11bis staat Borsbeek binnen het kwartier vol met internationaal vrachtverkeer."

FILIP MARSBOOM EN FILIP SPOELDERS
Het Laatste Nieuws 13-01-2012 pag. 20
 

Tags: