Vlaanderen verliest nog steeds bos

kade rechteroever

Volgens de nieuwe Bosbarometer van BOS+ gaat er nog steeds heel wat bos verloren in Vlaanderen. Met de Bosbarometer wordt het verschil berekend tussen vergunde ontbossingen en nieuwe bebossing. In 2014 bijvoorbeeld werd 263 hectare vergund gekapt, goed voor 0,72 hectare bos per dag. Oftewel een voetbalveld per dag. Voor het overige werd een vergoeding betaald aan het boscompensatiefonds. Maar dat loopt mank.

 

 

Bijna 1.500 ha achterstand


De Bosbarometer is gebaseerd op de cijfers van de Vlaamse overheid zelf. Hieruit blijkt dat in de periode 2012-2014 meer dan 651 hectare bos verdween, met vergunning. Zo kan men in woongebied of industriezone een stedenbouwkundige vergunning verkrijgen om te ontbossen.

Die ontbossingen moeten vervolgens gecompenseerd worden. Dat kan door zelf bos aan te planten, of door geld te storten in het boscompensatiefonds. Daarmee kunnen overheden of verenigingen vervolgens het te compenseren bos aanplanten. Maar ook met die compensatie loopt het fout, omdat veel geld uit het fonds niet gebruikt wordt. Sinds het boscompensatiesysteem in voege is, zijn er vergunningen toegekend voor meer dan 4.500 hectare ontbossing in Vlaanderen, en is de compensatieachterstand inmiddels opgelopen tot bijna 1.470 hectare, een oppervlakte vergelijkbaar met het bekende Heverleebos en Meerdaalwoud nabij Leuven.

 

Van kwaad naar erger wat betreft de Vlaamse bosoppervlakte


Het boscompensatiemechanisme vertoont bovendien nog een ander zeer groot mankement: het bedrag van 1,98 euro per vierkante meter dat een ontbosser betaalt, is vastgelegd in het begin van de jaren 2000. Het is sindsdien nooit aangepast aan de stijgende grondprijzen. Gevolg is dat een ontbosser vandaag dus 19.800 euro per hectare te compenseren bos betaalt, terwijl de overheid tot soms meer dan het driedubbele in de buidel tast om diezelfde oppervlakte aan te kopen. Zo blijf je natuurlijk altijd achter de feiten aanhollen en gaat het met de Vlaamse bosoppervlakte van kwaad naar erger.

De bosbarometer

Erik Grietens
Bond Beter Leefmilieu 29-01-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/879/15872

Tags: