Voorlopige resultaten onderzoekscommissie dieselgate smeken om ingrepen van de overheid

kade rechteroever

Uit de voorlopige conclusies van de onderzoekscommissie dieselgate van het Europees Parlement blijkt dat de Europese Commissie en haar lidstaten al in 2004 of 2005 wisten dat dieselwagens meer uitstoten dan op papier. Dat komt doordat de testen ter goedkeuring van die wagens niet werden nageleefd. Wagens die in Vlaanderen rondrijden werden overwegend goedgekeurd in het buitenland. Bond Beter Leefmilieu vindt dat de bevoegde overheden dringend moeten optreden.

“Door slechte naleving van de controles, rijden er in Vlaanderen veel wagens rond die meer stikstofoxiden uitstoten dan wettelijk toegestaan. Autoconstructeurs moeten die wagens terugroepen en herstellen. Dat zullen ze enkel doen als ze daartoe verplicht worden. De Vlaamse overheid kan overheden van andere EU lidstaten daartoe oproepen,” zegt Jonathan Lambregs van Bond Beter leefmilieu.

“Als je een wagen koopt, mijd je best diesel. Door de zwakke Europese handhaving, kunnen nieuwe dieselwagens tot 2021 meer stikstofoxiden uitstoten dan wettelijk toegestaan. Dat zorgt voor een slechte luchtkwaliteit en vele vroegtijdige sterftes als gevolg” besluit Jonathan Lambregs.

Bond Beter Leefmilieu 19-12-2016
https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/voorlopige-resultaten-onderzoekscommissie-dieselgate-smeken-om-ingrepen-van-de-overheid

Tags: