Waarom wij zaterdag niet naar de infomarkt over de boskap van Essers gaan

kade rechteroever

Nu zaterdag, 12 maart 2016, organiseert transportreus H. Essers een infomarkt over het kappen van 12 hectare bos in Genk. We hebben in het afgelopen jaar, buiten de schijnwerpers van de pers, geprobeerd om tot een oplossing te komen met H. Essers. Dat is op niets uitgedraaid. Het bedrijf heeft een onderhandelde oplossing steeds resoluut afgewezen. De natuurverenigingen hebben daarom besloten om niet naar deze infomarkt te gaan. Die heeft er alle schijn van niet meer dan een PR-stunt te zijn om het imago van het transportbedrijf op te poetsen.

Wij blijven fundamentele bezwaren hebben tegen de beslissing om het bos te kappen. En wel hierom:

  • In de regio ligt ruim 1000 hectare aan in gebruik te nemen bedrijventerreinen. De mogelijkheid om die in gebruik te nemen voor de geplande uitbreiding is niet ernstig onderzocht.
  • Het waardevolle bos valt onder Europese bescherming via de Habitatrichtlijn.
  • Europees beschermde natuur kan slechts wijken en gecompenseerd worden wanneer geen alternatief denkbaar is, er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang én de Europese Commissie haar zegen geeft. Aan geen van die voorwaarden is voldaan. De compensaties zoals H. Essers die nu voorstelt zijn dus niet aan de orde.
  • In 2008 maakte de Vlaamse regering de afspraak met H. Essers om een toenmalige uitbreiding te koppelen aan de belofte om nooit uit te breiden op deze plek en de natuurwaarde ervan te verhogen. De nieuw aangevraagde uitbreiding vindt precies plaats op de plek waar deze     maatregelen hadden moeten genomen worden, maar nooit zijn uitgevoerd. De overtreder wordt dubbel beloond.
  • In 2013 kapte Essers in Wilrijk het zogenoemde Ferrarisbos onder het mom van bijkomende jobs. Tot op vandaag ligt het terrein braak.

Het dossier Essers is een dominosteen. Als die valt, dan dreigt de juridische en wetenschappelijke basis van het Vlaamse natuurbeleid omver te vallen. Nu meestappen in de PR-strategie van het bedrijf is in strijd met onze overtuiging dat ook natuur en open ruimte een volwaardige wettelijke bescherming verdienen.

Bond Beter Leefmilieu 10-03-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/15/show/969?

 

Vijf jaar na Fukushima blijven wij bricoleren met krakende kerncentrales

Elf maart. Het is een datum die Japan nooit zal vergeten. Vijf jaar geleden werd het land op die dag getroffen door een aardbeving en tsunami. Daarop volgde een ongeziene kernramp in Fukushima. 160.000 mensen moesten hun huis ontvluchten. De omgeving raakte zo besmet, dat velen nooit meer kunnen terugkeren. Maar die feiten lijken in België niet helemaal doorgedrongen.

Honderden jaren radioactiviteit

Een nieuw rapport van Greenpeace Japan toont aan dat het probleem nog lang niet onder controle is. Uit onafhankelijk onderzoek en talrijke metingen door stralingsexperts van Greenpeace blijkt dat planten, dieren en cruciale ecosystemen lijden onder hoge stralingsconcentraties.

De milieugevolgen van de kernramp zullen hierdoor nog decennia tot zelfs eeuwen aanslepen. Het titanenwerk van de overheid om de regio te ontsmetten zal jammer genoeg nauwelijks impact hebben op de bedreiging die de enorme hoeveelheid vrijgekomen radioactiviteit stelt voor het milieu. Ondertussen worden de kosten van de kernramp in Japan geschat op meer dan 200 miljard euro.

Intussen in België

Ondertussen blijft ons land vasthouden aan kernenergie. Wetenschappers geraken het niet eens over de veiligheid van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2. Toch besliste de regering om deze terug op te starten. Bovendien laten onze beleidsmakers de stokoude kerncentrales Doel 1 en Doel 2 nodeloos tien jaar langer draaien.

Als klap op de vuurpijl blijkt nu ook dat Doel 1 en Doel 2 onvoldoende bestand zijn tegen aardbevingen. Ondanks aanbevelingen van de vereniging van Europese regulatoren voor kernenergie, waarvan de Belgische regulator FANC deel uitmaakt, liet het FANC vooralsnog na strengere normen op te leggen aan Doel 1 en Doel 2 voor de beveiliging tegen aardbevingen.

Wat als?

Loopt het toch mis in Doel? Dan wacht er ons naast al het menselijke leed en impact op het milieu, een schade van 700 tot 1.400 miljard euro. Dit betekent het failliet van België. Electrabel is immers maar verzekerd voor een bedrag van 1,2 miljard euro. Als de schade groter is, draait de overheid op voor de kosten.

Onze regering doet daar nu nog een schepje bovenop: ministers Peeters (CD&V) en Marghem (MR) laten de mogelijkheid onderzoeken om een staatsgarantie aan te bieden aan Electrabel. Want, zo stellen de uitbaters van de kerncentrales, niemand in de private verzekeringssector acht het mogelijk om een dergelijke risicodekking op zich te nemen.

Het is tekenend. Niemand wil het risico nemen om stokoude kerncentrales te verzekeren. Enkel onze regering. Op kosten van de belastingbetaler.

Wil je ook je stem laten horen tegen kernenergie en voor hernieuwbare energie? Kom dan nu zaterdag naar Antwerpen. Tijdens een grote mars dragen we kernenergie ten grave en bouwen we een feestje voor hernieuwbare energie.

meer info

Sara Van Dyck
Bond Beter Leefmilieu 10-03-2016
http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/884/15905

 

 

Tags: