In 2007 richtte Wim Van Hees een actiegroep op uit verontwaardiging tegen de plannen voor de Antwerpse Ring. Een jaar later zag vzw Ademloos het licht als burgerbeweging die zich in het publieke debat mengde. Samen met StRaten Generaal en Ringland ijverden we vanuit verschillende invalshoeken voor dezelfde doelstelling: een betere levenskwaliteit voor de Antwerpenaar.

Ademloos voerde jarenlang actie. Openbaar, met een publiek-politieke agenda en een medische positionering rond luchtkwaliteit en lawaaipollutie. Ook de communicatie was gericht aan de brede samenleving – helder, overtuigend en wetenschappelijk onderbouwd. Het motto van destijds, kernachtig geformuleerd door Wim Van Hees: “Onder voldoende druk wordt alles vloeibaar”. Die lijn trokken we door in ons logo: een stralende A met een – letterlijk – adembenemende riem om het middel.

Na jarenlang actievoeren, bereikten we in 2017 een mijlpaal. We werden een prominent lid van het Toekomstverbond: een akkoord tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de 3 burgerbewegingen. Sindsdien hebben we een stem in het Stappenoverleg en in stuurgroepen. We werken constructief samen met de andere leden van het verbond om te komen tot oplossingen voor een betere mobiliteit en leefbaarheid van de Antwerpse regio.