Antwerpen European Green Capital?

We waren vanmorgen aanwezig op de officiële voorstelling van de Train of Ideas in het Antwerpse centraal station.

Met deze expotrein toont de stad Hamburg in zes wagons hoe ze haar titel van European Green Capital 2011 verder wil omzetten in de praktijk.

 

Een van de projecten waarmee Hamburg uitpakt ter vergroening van de stad is het overkappen van de snelweg A7 die dwars door de stad gaat.

Dhr. Wilhelm Schulte, directeur-generaal ‘for Urban and Landscape Planning’ van Hamburg, gaf hierover uitleg.

Er komt drie kilometer groene overkapping. Kostprijs van de overkapping over de huidige ring A7: 170 miljoen euro. De gronden vlak naast de ring worden gevaloriseerd ter waarde van 140 miljoen euro. Balans: 30 miljoen euro. Dat is 10 miljoen euro per strekkende kilometer ringoverkapping.

Goed gedaan in Hamburg!

 

Ook Antwerpen heeft de ambitie om ooit Europese Groene Hoofdstad te worden. De stad heeft daarvoor enkele goede troeven, zoals bv. het saneringsproject Hooge Maey, dat veel interesse wekt in het buitenland. Of het microbeleid op het vlak van mobiliteit: parkeerbeleid, de Velo, openbaar-vervoersnet, … Of de ontwikkeling van Spoor Noord, een nieuwe groene long die twee stadsdelen zuurstof geeft. Of het subsidiebeleid voor groendaken en isolatieprojecten.

Kink in de kabel blijft echter de Antwerpse ring. Uit alle geluids- en uitstootkaarten blijkt hoe negatief de impact van de ring is op het ‘groene’ karakter van de stad. Lawaai en fijn stof zijn niet meteen de criteria om groene hoofdstad te worden. Wel integendeel: om de norm van CO2-reductie met vijftig procent te halen tegen 2020 (= ambitie in Antwerpen) zal sanering en overkapping van de ring onontbeerlijk blijken.

De Oosterweelverbinding doet net het tegenovergestelde: doorgaand verkeer verankeren op de ring als open riool. Bovendien verdwijnt met de aanleg van de Oosterweelverbinding 140 hectare groen (Sint-Annabos voor vele jaren, Noordkasteel en deel van Vlietbos).

 

Wij steunen de ambitie van Antwerpen om ooit groene hoofdstad te worden.

Daarom bepleiten wij al vele jaren het overkappen van de ring, na sanering van die ring (= minstens weghalen van doorgaande verkeersstromen die er niet thuis horen).

 

Het zal u misschien niet ontgaan zijn dat in ons logo van de zogenaamde Meccano Plus reeds het groene blad van het logo European Green Capital in spiegelbeeld verwerkt staat.

In oktober 2010 waren we er al bij toen Stockholm de eerste European Green Capital was. We namen toen allebei deel aan het Europese congres dat Stockholm organiseerde over duurzame steden. Ook in Stockholm horen bij de ingrediënten van duurzaam beleid: ingetunnelde kleine ring + aanleg Meccano.

Daar en toen beslisten we: in ons logo voor de Meccano zullen we het groene blad opnemen.

Kwestie dat we aantonen waar de lat ligt.

 

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

https://www.facebook.com/#!/notes/peter-verhaeghe/antwerpen-european-green-capital/10150820937470243
 

Tags: