Persbericht stRaten-generaal 13 juni 2011

Persbericht stRaten-generaal
13 juni 2011

‘Pragmatisch realisme van Dirk van Mechelen verdient navolging binnen de Vlaamse regering’


stRaten-generaal steunt de ex-minister in zijn oproep om het over een andere boeg te gooien in het Oosterweeldossier en roept de Vlaamse regering op om niet langer verstoppertje te spelen

Dirk van Mechelen over het Oosterweeldossier, 11 juni 2011:

‘Er moet een maatschappelijk debat komen dat leidt tot een ander plan van aanpak. Tegelijk proberen we het met alle betrokken partijen eens te worden over haalbare en betaalbare maatregelen die op korte termijn serieuze resultaten kunnen oogsten.’ Gazet van Antwerpen

‘Ik stel vast dat we vandaag voor een Oosterweelverbinding met tunnels geen maatschappelijk draagvlak hebben, vandaar dat ik zeg: laat ons het geweer van schouder veranderen, laat ons naar oplossingen zoeken die op korte termijn haalbaar en financierbaar zijn.’ VRT-radio-journaal 13 uur

 

Eindelijk een top-politicus uit het Oosterweeldossier die durft te roepen: de keizer is naakt! In de weekendeditie van Gazet van Antwerpen stelde Open Vld’er Dirk van Mechelen vast dat de Vlaamse regering doet alsof ze vooruitgang boekt in het Oosterweeldossier maar in feite ter plaatse trappelt. Er is geen geld, geen draagvlak. Er zijn geen ingenieurs die de plannen uitwerken en geen geloofwaardige verkeersmodelleringen om vertrouwen te wekken in het nut van de verbinding. En ‘de fameuze paperclip bij het Sportpaleis die nu op tafel ligt, is een nachtmerrie’. Volgens de minister zit het Oosterweeldossier muurvast en gaat het zelfs ‘veeleer achteruit dan vooruit’. Hij heeft gelijk.

Dirk van Mechelen heeft geen goed oog in een goede afloop en bepleit daarom een andere, pragmatische aanpak:

* ga het maatschappelijk debat aan als regering, want een draagvlak voor de Oosterweelverbinding is er niet;

* haal intussen de projecten waarover een minimum aan eensgezindheid bestaat in de tijd en de budgettering naar voor.

 

stRaten-generaal is het volmondig eens met beide gesuggereerde doelstellingen. Wij ijveren al bijna zes jaar voor een reële dialoog tussen de regering en de Antwerpse bevolking. Tot eigen scha en schande verkiest de regering echter telkens weer de monoloog en verstopt ze zich in het debat. Met als gevolg: zes jaar stilstand. Hopelijk doorbreekt de vraag tot maatschappelijk debat van Dirk van Mechelen eindelijk die cyclus. Het is in die zin een moedige vraag, want we kunnen de analyse van Van Mechelen ook lezen als een vorm van kritiek op het eigen verleden, toen ook hij als regeringslid jarenlang tegen beter weten in vasthield aan een gecontesteerd bouwproject. We kunnen daar minnetjes over doen en zeggen: makkelijk zat, want nu zit hij in de oppositie. Maar dat verleden en de daaraan verbonden dossierkennis plus opgedane ervaring schenken zijn analyse tegelijk net ook geloofwaardigheid.

In het interview met Gazet van Antwerpen geeft Dirk van Mechelen ook al een paar suggesties voor invulling van de ‘andere aanpak’. Zo suggereert hij om de geplande aanleg van de A102 en de vertunnelde R11 – samen de oostelijke bypass - in de fasering van het hele Masterplan naar voor te halen in plaats van in te zetten op de prioritaire aanleg van het BAM-tracé.

Op 24 september 2011 besliste de Vlaamse regering om het geplande Lange Wapper-viaduct op het BAM-tracé te vervangen door tunnels. Zelf keurden wij die beslissing toen in de duidelijkst mogelijke bewoordingen af, met opgave van even duidelijke argumenten tegen het BAM-tracé en met de vraag om het alternatieve Meccanotracé eindelijk ernstig te nemen. Maar in die periode zeiden we ook nog iets anders. De regering had de oostelijke bypass toegevoegd aan het oorspronkelijke Masterplan, bestaande uit de A102 (Ekeren-Wommelgem) en de vertunnelde R11 (Wommelgem-Wilrijk). Die toevoeging juichten we toe, en op 27 september schreven we dit in De Morgen: ‘Wie zijn middelen ernstig wil besteden, begint met het bouwen van de bypass.’

Dat was de logica zelve, omdat de bypass al een significante ontlasting voor de Antwerpse ring zou opleveren en slechts 40% (1,3 miljard euro) van de kostprijs van de Oosterweelverbinding (3,1 miljard euro) bedroeg (ramingen Masterplan 2020). Nieuw onderzoek uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven in opdracht van Forum 2020 bevestigde intussen die analyse. Daags voor het interview met Dirk van Mechelen  maakten TML/Forum 2020 dat onderzoek bekend. Hun conclusie, gebaseerd op verkeersmodelleringen en kostprijs: geef prioriteit aan de nieuwe verbinding Ekeren-Wilrijk.

Dirk van Mechelen bepleit ook een systeem van intelligente verkeerssturing. Lees: voorbij de domme tolheffing. Net wat wij ook al jaren bepleiten en wat integraal deel uitmaakt van het alternatieve Meccanoplan.

Bij de minder gelukkige voorstellen van de ex-minister in het interview (‘light-oplossing’ bij het Sportpaleis, grote ring door het Waasland) willen we nu even niet stilstaan. Want veel belangrijker is zijn pleidooi voor een radicale bocht in het dossier.

Het ergste wat de regering nu kan doen is van krommenaas gebaren, doen alsof de neus bloedt en blijven verstoppertje spelen. De oproep van Dirk van Mechelen verdient een ernstige reactie.

Hopelijk vormt zijn oproep eindelijk het begin van een open en eerlijk debat, zonder neponderzoeken en randvoorwaarden waarachter de regering zich telkens weer verstopt om alternatieven op een zijspoor te houden.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal

Tags: