Ruime belangstelling voor webinars Antwerpse burgerbewegingen

 

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 3.6.2020
 

 

Ruime belangstelling voor webinars Antwerpse burgerbewegingen

 

Vanavond, woensdag 3 juni om 20 uur, organiseren de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal de eerste van hun drie webinars in het kader van het Toekomstverbond. Al meer dan 400 geïnteresseerden hebben zich daarvoor ingeschreven. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters opent vanavond de online bijeenkomst. Zij zal de beslissing van de Vlaamse regering m.b.t. het Haventracé toelichten.

Via volgende link kunt ook u het webinar bijwonen:
 


De 'webwoensdagen' passen in de traditie van de Horta- en Roma-avonden waarmee de burgerbewegingen op geregelde tijdstippen de burgers informeren. De laatst geplande Horta-avond in maart kon niet doorgaan door de coronacrisis. Dat wordt nu goedgemaakt met niet minder dan drie online bijeenkomsten. Er is de voorbije weken immers veel gebeurd en er is nood aan informatie, zo blijkt ook uit de tientallen vragen die deelnemers vooraf instuurden.  

Tijdens het eerste webinar wordt onder de titel 'Hoe ver staat het met het Toekomstverbond?' een algemene stand van zaken opgemaakt over het akkoord van 2017 tussen de overheid en de burgerbewegingen. Dit webinar is opgebouwd aan de hand van vragen van deelnemers. Die worden door Kris Vanmarsenille (Gazet van Antwerpen) voorgelegd aan gastsprekers. Reflecties komen van Wim van Hees (Ademloos), Manu Claeys (stRaten-generaal), Peter Vermeulen en Pol van Steenvoort (Ringland).

Programma van de avond:

  • Haventracé - met minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
  • Leefbaarheidsprojecten en overkapping - met leefbaarheidsintendant Alexander D'Hooghe
  • Oosterweelverbinding - met Luc Hellemans, CEO van Lantis
  • Modal shift - met Simon Neyt, coördinator team Routeplan 2030
  • Samenwerking in het kader van het Toekomstverbond
  • Debat met deelnemers (omstreeks 21.30 uur)

Niet alle vragen zullen tijdens het eerste webinar aan bod kunnen komen. Specifiekere vragen over de modal shift en de leefbaarheidsprojecten worden doorgeschoven naar de respectieve webinars op 17 juni en 24 juni. Antwoorden op vragen over de omgevingsvergunningsaanvraag voor Oosterweel worden ook verwacht op de digitale infovergadering georganiseerd door de stad Antwerpen en Lantis op woensdag 10 juni.  

Achtergrond bij de huidige stand van zaken vindt u ook in de tekst Alles op een rij, met facts and figures over het Toekomstverbond, en in de Dringende voorstellen aan de Vlaamse regering, een nota van de burgerbewegingen voor een update van het Toekomstverbond. 

Contact
veerle.janssens@ringland.be

 

 

  • Ademloos StRaten-generaal Ringland

Tags: