Vlaamse regering herbevestigt saucissonering Oosterweelverbinding

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos
13 april 2016 
Vlaamse regering herbevestigt saucissonering Oosterweelverbinding
Wedren richting voldongen feiten moet uitspraak Raad van State te vlug af zijn

Zoals geweten dienden stRaten-generaal en Ademloos op 13 juni 2015 – op het procedureel vroegst mogelijke moment – samen met drie Antwerpse burgers een verzoekschrift in tegen het GRUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Oosterweelverbinding. Een uitspraak daarover verwachten de actiegroepen, gelet op tijdgemiddelden bij gelijkaardige dossiers, tegen de zomer van 2017. Het voorafgaande advies van de auditeur kan er al eind dit jaar zijn.

De Vlaamse regering beseft dit en besliste daarom eerder al om het dossier van de Oosterweelverbinding in stukken te knippen, met het oog op het zo vlug mogelijk creëren van voldongen feiten voor een deel van de Oosterweelverbinding.

Gelet op de complexiteit van het nog op te maken project-MER en op de technische uitdagingen verbonden aan het opmaken van de bouwplannen voor de rechteroever kan een bouwaanvraag voor de hele Oosterweelverbinding ten vroegste pas in 2017 ingediend worden.

Daarom werd het technisch eenvoudiger deel op de linkeroever losgeknipt van de andere delen en in de tijd naar voor gehaald. Voor dat deel werd vliegensvlug een apart project-MER opgestart en wordt over minder dan drie maanden (27 juni 2016) een aparte bouwaanvraag ingediend, met het oog op het bekomen van een bouwvergunning tegen maart 2017. Het bestek voor de werken moet al in augustus a.s. rond zijn.

Dit alles werd vandaag herbevestigd door het Politiek Stuurcomité Oosterweelverbinding. Zie persnota in bijlage.

In die nota is terecht sprake van ‘de hoofdwerken’ (= Scheldetunnel + delen op de rechteroever) en een ‘projectdeel’ (= werken Linkeroever).
De regering weet dus waarmee ze bezig is.
 
Eerder liet de Vlaamse regering al een gevangenis bouwen op het Meccanotracé, toen dat tracé officieel nog deel uitmaakte van het door diezelfde overheid uit te voeren milieueffectenrapport. De boodschap aan de opmakers van het milieueffectenrapport was duidelijk: aub niet te veel rekening houden met dat Meccanotracé!


Het in de tijd naar voor halen van de geplande Oosterweelwerken op de linkeroever beschouwen de actiegroepen als een tweede bestuurlijke poging om het Meccanotracé (inzet van de verwachte uitspraak bij de Raad van State) alvast fysiek onmogelijk te maken en daarmee ook de Raad van State voor voldongen feiten te plaatsen. Boodschap van overheidswege aan de Raad van State: doe aub niet te moeilijk, want kijk eens hoe ver we al staan bij het uitvoeren van ons project!
 
De actiegroepen betreuren deze gang van zaken en willen nu reeds beklemtonen dat de Vlaamse regering volgend jaar – bij eventuele uitspraak door de Raad van State in het voordeel van de actiegroepen – niet de vermoorde onschuld moet spelen bij vaststelling dat de gok van het saucissoneren negatief uitdraait.
 
Voor stRaten-generaal en Ademloos,
Manu Claeys en Wim van Hees

  • stRaten-generaal en Ademloos