Webwoensdagen over Toekomstverbond

 

Persbericht Ademloos, Ringland, stRaten-generaal, 22.5.2020
 

Webwoensdagen over Toekomstverbond


Antwerpse burgerbewegingen organiseren drie webinars 
 

De voorbije weken is er, ondanks de lockdown, veel gebeurd in het kader van het Toekomstverbond. De hoogste tijd om de burgers daarover uitgebreid te informeren en te antwoorden op vragen. Daarom organiseren de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in juni drie webinars. Daarop nodigen ze ook de partners van het Toekomstverbond uit, zoals de leefbaarheidsintendant, Lantis en de Vervoerregio. 

Door de coronacrisis moesten de burgerbewegingen in maart de geplande infoavond in de Horta annuleren. Dat maken ze nu goed met niet minder dan drie online bijeenkomsten. Er is de voorbije weken immers veel gebeurd en er is nood aan informatie. 

Eind april diende Lantis de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding in, waarvoor in juni het openbaar onderzoek begint. Wat betekent dat bv. voor de omgeving van het Sportpaleis? 

Er lopen online bijeenkomsten voor beloftevolle leefbaarheidsprojecten, zoals de Ringparken Groene Vesten en West, en de Zuidknoop. 

Er zit beweging in het ‘Routeplan 2030’ voor de modal shift naar duurzamer verkeer. Hoe valt dat Routeplan te rijmen met de plannen van De Lijn, waar ondertussen zoveel commotie over ontstond?

In deze tekst 'Alles op een rij' bieden wij u alvast facts & figures over de stand van zaken in het Toekomstverbond.


Drie webinars met gastsprekers


Tijdens de eerste webinar bieden gastheren Wim van Hees (Ademloos), Peter Vermeulen (Ringland) en Manu Claeys (stRaten-generaal) samen met gastsprekers een algemene stand van zaken. Deelnemers worden uitgenodigd vooraf vragen in te sturen. Het gesprek wordt in goede banen geleid door Kris Vanmarsenille (Gazet van Antwerpen). De volgende twee webinars zoomen verder in op de modal shift en de leefbaarheidsprojecten.

Alle webinars beginnen om 20 uur. Deelnemen is gratis maar registratie via deze link is noodzakelijk. Ingeschrevenen krijgen vooraf de link waarmee ze de avond zelf binnenkunnen in de virtuele ruimte. 

 

1. Woensdag 3 juni
Hoe ver staat het met het Toekomstverbond? 

  • Toelichting bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor de Oosterweelverbinding
  • Modal shift naar duurzamer verkeer via het Routeplan 2030
  • Stand van zaken Haventracé
  • Leefbaarheidsprojecten en Ringparken als opstap naar de overkapping
  • Reflectie door de burgerbewegingen

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant), Luc Hellemans (CEO Lantis) en Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030)
Interview: Kris Vanmarsenille (hoofdredactrice Gazet van Antwerpen)
 

2. Woensdag 17 juni
Realiseren we de modal shift naar duurzamer verkeer? 

Gasten: Simon Neyt (coördinator team Routeplan 2030), Huib Huyse en Thomas Vanoutrive (Straatvinken)


3. Woensdag 24 juni
Hoe dragen de Ringparken bij tot de volledige overkapping en betere leefbaarheid?

Gasten: Alexander D’Hooghe (leefbaarheidsintendant) en André Loeckx (prof. em. stedenbouw)

 


Meer informatie


Ringland: Veerle Janssens (perscontact)
Peter Vermeulen
Ademloos: Wim van Hees
stRaten-generaal: Manu Claeys

  • Ademloos StRaten-generaal Ringland

Tags: