overkappingsonderzoek

Het tweede overkappingsonderzoek van de stad Antwerpen toont aan dat het overkappen van de Ring op korte termijn de levenskwaliteit voor een groot deel van de Antwerpenaars verbetert. Het onderzoek geeft concrete informatie over de winsten die op verschillende locaties kunnen worden geboekt op vlak van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, groentekorten en kwaliteit van de openbare ruimte.